کمپانی چاپار پیام

اخبار :

مجوز ها و افتخارات چاپار پیام


قیمت خطوط

قیمت خطوط

  نکات مهم و قابل توجه :
  • تمامی این نرخ ها مربوط به خط های غیر رند بوده و هزینه خط های رند یا انتخاب شده توسط کاربر پس از بررسی قیمت گزاری می شوند

  اپراتور 1000

  تعداد ارقام
  کاربران نمایندگان
  غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
  14 رقمی - 30.000 تومان - 25.000 تومان
  13 رقمی 35.000 تومان 70.000 تومان 32.000 تومان 63.000 تومان
  12 رقمی 70.000 تومان 135.000 تومان 60.000 تومان 120.000 تومان
  11 رقمی 135.000 تومان 260.000 تومان 120.000 تومان 230.000 تومان
  10 رقمی 180.000 تومان 380.000 تومان 150.000 تومان 330.000 تومان
  9 رقمی 250.000 تومان 480.000 تومان 210.000 تومان 400.000 تومان
  8 رقمی 350.000 تومان 680.000 تومان 300.000 تومان 580.000 تومان
  7 رقمی استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
  6 رقمی استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود

  اپراتور 2000

  تعداد ارقام
  کاربران نمایندگان
  غیر رند رند غیر رند رند
  12 رقمی 210.000 تومان استعلام شود 180.000 تومان استعلام شود
  11 رقمی 250.000 تومان استعلام شود 230.000 تومان استعلام شود
  10 رقمی 380.000 تومان استعلام شود 360.000 تومان استعلام شود
  9 رقمی 680.000 تومان استعلام شود 660.000 تومان استعلام شود
  8 رقمی 1.400.000 تومان استعلام شود 1.200.000 تومان استعلام شود

  اپراتور 3000
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  14 رقمی 18.000 تومان 14.000 تومان
  12 رقمی 90.000 تومان 80.000 تومان
  10 رقمی 100.000 تومان 90.000 تومان

  اپراتور 5000
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  15 رقمی 6.000 تومان 2.000 تومان
  14 رقمی 8.000 تومان 3.000 تومان
  13 رقمی 17.000 تومان 14.000 تومان
  12 رقمی 28.000 تومان 25.000 تومان
  11 رقمی 48.000 تومان 42.000 تومان
  10 رقمی 95.000 تومان 60.000 تومان
  9 رقمی 160.000 تومان 100.000 تومان
  8 رقمی استعلام شود استعلام شود

  اپراتور 021 (آســانک)
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  8 رقمی متناظر خط ثابت 70.000 تومان 60.000 تومان
  • قیمت ها برحسب تومان است.
  • هزینه شماره های درخواستی نیمه رند و کاملا رند، بعد از بررسی اعلام میگردد.
  • خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
  • قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.
  • شماره های مجازی بصورت سالانه واگذار می شود. و خریدار می تواند با پرداخت مبلغی که توسط اپراتور اعلام می گردد،شماره را به مدت یک سال دیگر تمدید کند.در صورتی که این هزینه توسط اپراتور از ما دریافت نشود،به تبع ما نیز این هزینه را از خریدار دریافت نخواهیم کرد.